top of page

SOSU RANDERS OG GREENÅ / UDSMYKNING

Facilitering af proces, implementering af kunstværk samt kuratering af udlån, 2020-2021.


I forbindelse med at Statens Kunstfond imødekom en ansøgning fra skolen om et stedsspecifikt kunstværk blev Lasse Krog Møller blev inviteret til at udarbejde en skitse og endeligt realisere denne. Udsmykningen, der har en del på begge afdelinger, tager udgangspunkt i objekter fra stedet/uddannelserne, eksisterende værker og udlån fra Statens Kunstfond og endte med at blive et tredelt værk og identitetsmarkør.


Ud over arbejdet med udsmykningen, varetog jeg kurateringen af et større udlån af værker fra Statens Kunstfond, på begge afdelinger.


Social og Sundhedsskolen påtog sig selv arbejdet med at formidle og inddrage kunsten i dagligdagen:


Foto: Christian Brandt


Foto: Kaare Viemose


Foto: Kaare Viemose


Foto: Christian Brandt

Foto: Kaare Viemose

Comments


bottom of page