LONE SCHUBERT KUNSTRÅDGIVER       I       loneschubert@gmail.com       I       mobil 22 85 11 96

Lone Schubert evner at kombinere sin høje kunstfaglighed med en nysgerrighed og forståelse for de særlige forhold, der gør sig gældende ved kunstnerisk udsmykning af et hospital. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet og de resultater, der kom ud af det.

Lisbeth Holsteen Jessen

Konstitueret koncerndirektør

Region Midtjylland

LONE SCHUBERT

F. 1973

Selvstændig kunstrådgiver med flere års erfaring med udsmykningsprojekter, udstillinger og samlinger.

Jeg fungerer som fast Kunstkonsulent for GMW Udsmykning og for Statens Kunstfond i forbindelse med større offentlige udsmykningsopgaver. Herudover varetager vedligeholdelsen af Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fonds kunstsamling.

Jeg rådgiver også mindre institutioner om udsmykning, kunstkøb og salg af kunst.

 

 

UDDANNELSE

Mag. art. i Kunsthistorie fra 2005

KVALIFIKATIONER

Kunsthistoriker med flere års erfaring i at:

  • kuratere og formidle samtidskunst

  • yde konsulentbistand i forbindelse med udsmykninger og  kunstkøb

  • lede/facilitere størrre udsmykningsprojekter

  • holde budgetter

  • arbejde med fundraising

  • varetage repræsentative opgaver

  • arbejde selvstændigt

  • håndtere kunst

  • udarbejde pressemateriale, oplæg, kataloger og diverse grafisk materiale