top of page

SANKT KJELDS GAARD / UDSMYKNING

Facilitering af proces med udvælgelse og implementering af kunst i Sankt Kjelds Gård, 2020-2022.


Bygningsstyrelsen ønskede med en omfattende renovering af Sankt Kjelds Gård at skabe et nyt statsligt knudepunkt, der skal huse de fire institutioner: Danmarks Meteorologiske Institut, Danmarks Statistik, Arbejdstilsynet og Kriminalforsorgen. I forbindelse med renoveringen var der afsat midler til kunst.


Et kunstudvalg bestående af fremtidige brugere, bygherre og undertegnede afsøgte og indkredsede muligheder og ønsker til kunsten. Disse blev nedfældet i et kunstprogram, der satte rammen for, hvordan kunstnerne skulle arbejde med kunst i Sankt Kjelds Gård.


Tre kunstnere blev inviteret til at komme med et skitseforslag, og på den baggrund blev Mikkel Carls forslag ”De vises sten” udvalgt til realisering.


Processen med implementering forventes færdig i løbet af 2022.
Comments


bottom of page